top of page
Ontwerpproducten
Ontwikkelmodellen

We begonnen in 2015 als biobased architectenbureau. Inmiddels zetten we vol in op participatieve ontwikkelmodellen; projecten waarin collectieve voorzieningen, de aanleg en het beheer van nieuwe natuur, vitale voedselsystemen en radicaal duurzame (hout)bouwmethodes op samenhangende wijze impact maken.

Ecodorp 2.0

Gemeenschappen die samen nieuwe natuur en vitale voedselsystemen beheren.

Van vrijkomende agrarische bebouwing tot biodiverse woonerven.

Natuurbuurt

Ingrijpend groen en sociaal bouwen in en langs de randen van dorp en stad.

Stadsoase

Houtbouw 'op stelten' en ruimte voor verkoelende tuinen in de volle grond.

Woonco

Particulieren die samen het heft in eigen hand nemen en duurzame woonplekken ontwikkelen, da’s krachtig spul. En een kans, om in kwantiteit maar vooral ook kwaliteit de Nederlandse woningbouwopgave bij de horens te vatten! Woonco.org is ons meest recente initiatief. Een multidiciplinair samenwerkingsverband van enthousiaste vakspecialisten gespecialiseerd in collectief ontwikkelen.

Indigo

Sprout

Canvas

Tiny Twins

Haybarn

Aards

Maatwerk

Ontwerp
producten

We staan bekend om pure, persoonlijke en soms een tikje radicale architectuur die klopt met zijn omgeving. Naast maatwerk hebben we een liefde voor schaalbare, flexibele ontwerpproducten, die duurzame principes, techniek en materiaalgebruik borgen maar zich op iedere klant en kavel prachtig laten inpassen. Hier zie je onze huidige ontwerpbibliotheek.

Lees meer >>

We combineren next level houtbouw (HSB, CLT) met biobased isolatie zoals hennep, vlas en houtwol.

We innoveren met natuurlijke materialen als stro, leem, lisdodde, kalkhennep en rammed earth.

Met kant-en-klare vloer- wand- en dakelementen of volledige modules (zoals hierboven) halen we het uiterste uit prefab bouwen.

Binnen custom projecten en ontwerpcompetities proberen we de grenzen van ecologisch bouwen nog verder te verleggen. 

In plaats van het wiel telkens opnieuw uit te vinden, verwerken de beste duurzame ideeën in flexibele, betaalbare ontwerpproducten.

We kijken altijd naar buiten; architectuur, landschap en ecologie zijn voor ons onlosmakelijk verbonden. 

Woonco: samen voor een nieuwe bouwcultuur

Om echt een duurzame én betaalbare nieuwe bouwcultuur te ontwikkelen is het nodig de hele keten, van grondpolitiek tot materiaalgebruik, te transformeren. Woonco is een initiatief van Woonpioniers om de krachten te bundelen van maatschappelijk betrokken stedenbouwers, architecten, landschapsarchitecten, aannemers, ecologen, proces- en ontwikkelexperts. Samen realiseren we groene, participatieve woonprojecten op maat: buurten, wijken en verzamelgebouwen waar innovatieve woonvormen en collectieve faciliteiten vleugels krijgen omdat ze van onderaf gedragen worden.

Project overview

Onze projecten blinken uit in speelse, efficiënte interieurs en mooie binnen-buitenruimtes. We ontwerpen veelal dampopen en integreren slimme, waar mogelijk collectieve energie-systemen (soms zelfs 'off-grid'). Stap voor stap vergroenen we de keten en verbinden wonen met ecologisch herstel en ruimte voor ontmoeting.

Sprout

Sprout combineert een goed geïsoleerde basis met een ruime kas: dat levert betaalbare vierkante meters, energetische voordelen en extra woongenot op. We bieden keus uit een aantal compacte basismodellen tot vijftig vierkante meter en grotere modellen die we samen met jou op maat maken.

Panorama Lokaal

De Nederlandse woningmarkt zit op slot. Het woningaanbod is te eenzijdig, de huizenprijzen rijzen de pan uit en de doorstroming is gestokt. Kunnen collectieve woonprojecten de sleutel vormen tot de transformatie van een wijk als geheel? Wij denken van wel. Als finalist van de prijsvraag Panorama Lokaal in coalitie met Werkend Landschap en De Bewuste Stad hebben we dit scenario verkend voor de wijk Bargeres te Emmen.

Young Innovators

In “Via low-tech naar Parijs” laten we zien hoe renovatielocaties als kiemplekken van de energietransitie kunnen worden ingezet. Juist door uit te gaan van een benadering die passieve oplossingen centraal stelt, vaak op basis van oeroude, eenvoudige principes, lokale resources en uiterst gebruikerspecifieke ingrepen.

Floriade 2022

Een circulaire en biobased (bouw)economie begint ons inziens met een veerkrachtig landschap waaruit op houdbare wijze, generatie na generatie, te oogsten valt. Naast een showcase van opschaalbare toepassingen vanuit de natte teelt, breekt het DI-X paviljoen (Dutch Innovation Experience), dat we samen met onder andere GG-loop ontwierpen voor de Floriade 2022, een lans voor biofilisch design; de bezoeker wordt via ruimtelijke en sensorische ervaringen opnieuw in contact gebracht met de liefde voor het leven om ons heen.

Tiny House Schotland

In 2015 bouwden we één van de eerste Tiny House op wielen van Nederland. Zo werden we onderdeel van een beweging die nog veel groter zou worden en gaat over vrijheid, verbinding, gezondheid en bezieling.

Woonpioniers, dat zijn we samen met jullie; vooruitstrevende particulieren, collectieven, woningbouwcorporaties en ondernemers die een nieuwe, gezonde bouwcultuur voorstaan. Samen ontwikkelen, ontwerpen en bouwen we groene gebouwen en verbonden buurten.

Ontwikkel
modellen

Naast cutting edge eco-architectuur werken we aan integraal duurzame en participatieve woningontwikkeling. We begeleiden groepen van particulieren ('CPO'), wooncoöperaties, woningbouwcorporaties en ambitieuze ondernemers of starten zelf kleinschalige, uiterst groene projecten op. Grote vraagstukken wat betreft landschap, biodiversiteit, waterbeheer, energiesystemen en biobased bouwen beantwoorden we met een nieuwe bouwcultuur. Hier zie je vier ontwikkelmodellen waar wij vol op inzetten. 

Lees meer >>

Erfdelen

Woongaard

Ecodorp 2.0

Stadsoase

Biobased & Prefab

Innovatief gebruik van biobased bouwmaterialen en slimme prefab productiemethoden is een essentieel onderdeel van onze missie. Daartoe werken vanuit een breed netwerk van ecobouwers. Aanvullend hebben we in 2023 ‘Bouwpioniers’ in het leven geroepen, een zelfstandige bouwafdeling waarmee we onze ambities nog beter kunnen verwezenlijken.

Lisdodde Cabin

Een mobiele, pure cabin, waarin onder andere lisdodde, mycelium-hennep en zwarte els zijn verwerkt. Lisdodde Cabin is een test- en showcase voor bouwmaterialen uit de natte teelt.

Tiny House Techum

Compacte circulaire woning in 'tiny' buurtschap Techum

Porta Palace

Eén van de eerste 'Tiny Houses on Wheels' van Nederland.

Bijgebouw Zeist

Deze schuur functioneert als gastenverblijf, kantoor, en carport. Door middel van grote schuifpanelen kunnen verschillende onderdelen van het gebouw geopend of juist gesloten worden.

Yome

Yome past zich met haar flexibele indeling perfect aan op iedere achtertuin. Tuinkantoor, atelier, schuur, B&B of alles tegelijk!

Sprout Dedmer en Diede

Dit is onze eerste echte Sprout! Die maakten we voor Dedmer, Diede en hun kids.

Marker Wadden

Natuurmonumenten schreef een prijsvraag uit voor het ontwerp van een publieke nederzetting ter plaatse van het nieuwe natuurreservaat de Marker Wadden in het Makermeer. In samenwerking met Civic Architects hebben we een inzending gedaan die eindigde als tweede. 

Indigo Lia

Artist's studio in de bossen.