top of page

SAWA

Woongemeenschap, 15-20 woningen, Wageningen, start ontwerptraject 2024 CPO SAWA beoogt d.m.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap - bouwen in eigen beheer- een woonplek tot stand te brengen waar bewoners op een prettige en inspirerende manier samenleven, met oog en zorg voor elkaar. Daarvoor is reeds een kavel beschikbaar, als onderdeel van een nieuw te bouwen wijk aan de rand van de binnenstad van Wageningen. Veranderende omstandigheden en het toegroeien naar een nieuwe levensfase hebben bij de deelnemers van SAWA geleid tot een veranderende woonbehoefte. De SAWA’ers kunnen toe met minder ruimte, willen graag levensloopbestendig wonen, vinden buitenruimte belangrijk, maar ook de nabijheid van voorzieningen. Het is daarom een mooi perspectief om te wonen in de directe nabijheid van “gelijkgestemden”, d.w.z. buren die het belangrijk vinden om klaar te staan voor een ander, samen dingen te ondernemen op basis van vrijwilligheid en met respect voor ieders vrijheid en autonomie. Door kleiner te wonen, duurzaam te bouwen en door ruimtes en praktische zaken slim met elkaar te delen draagt SAWA een steentje bij aan duurzaamheid en milieu. Ook het gezamenlijk gebruik van auto’s wordt daarbij omarmd. Door het accent op gemeenschappelijk groen kunnen de individuele tuinen klein blijven en kan het tuinieren gezamenlijk worden georganiseerd. Een samen vormgegeven collectieve woonkeuken, atelierruimte / klusschuur en bergingen maken dat men ook in de individuele woningen met iets minder ruimte af kan. Daarnaast kunnen deze deelruimten ook worden ingezet voor kleinschalige sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten.

bottom of page