top of page

Canvas

Bruto opp

Netto opp

Architect

Aannemer

Bouwfysicus

Interieur

Installaties

95 m2

Daniël Venneman

Ron Stet

door opdrachtgevers

127 m2

Studio Eco

Project Architect

Wouter Bak

Woodteq

Collectief

"Tussen top-down woningontwikkeling en poenige, individuele architectuur is het tijd dat ontwerpers geïnspireerde groepen met duurzame ambities maar normale budgetten in hun kracht weten te zetten."

Op individueel niveau ontwikkelt Woonpioniers al zo’n negen jaar ontwerpmethodieken en

bouwsystemen die persoonlijke, circulaire en bio based architectuur voor een brede doelgroep

haalbaar maken. Elk van deze concepten bestaat uit een vaststaand en kostenefficiënt

constructieprincipe en productieproces, maar laat ruimte om in nauw contact met onze

opdrachtgevers persoonlijke ontwerpkeuzes te maken. Circulair materiaalgebruik en optimale

energetische prestaties zijn hierin geen ‘opties’, maar integraal versleuteld in de basis van elk

concept. Samen met onze partners Respace, Woodteq en Mattermakers werken we onder de naam 'Canvas' momenteel aan een systeem waarbij we ditzelfde principe naar het niveau van collectieve, gestapelde woongebouwen tillen.

Ondanks een duidelijke behoefte, gigantische woningbouwopgave en een maatschappelijk gezien relevante belofte nemen collectieve woonprojecten (ook wel CPO-projecten) in ons land een bescheiden rol in. In het complexe krachtenveld van woningontwikkeling blijkt het voor particuliere initiatieven vaak simpelweg te ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar om gezamenlijk een woonproject te realiseren. En alhoewel de markt experimenteert met vormen van mede-opdrachtgeverschap (MO) is van systeemverandering geen sprake. Dit is zonde, want collectief georganiseerde particulieren hebben ons inziens de potentie om in kwantiteit, maar vooral ook kwaliteit een grote bijdrage te leveren aan ons woonlandschap. Niet alleen wat uitbreidings- maar juist ook wat stedelijke inbreidingsopgaven betreft, omdat binnen participatieve processen de perfect passende alternatieven kunnen worden ontwikkeld die doorstroming op gang brengen.

De noodzaak
Bouwsysteem + ontwerp-applicatie

Centraal in Canvas staat het slimme huwelijk tussen een adaptief, circulair bouwsysteem en een interactieve ontwerp-applicatie en aanpak, waarmee collectieven meer grip op programma, prijs en kwaliteit krijgen. En dat is nodig: de praktijk leert namelijk dat het samenbrengen van individuele eisen en smaken tot een sterk, gezamenlijk, betaalbaar en bovendien duurzaam geheel niet zonder slag of stoot gaat. Wanneer het ontwerpen begint, en dromen tastbaar worden, komt het groepsproces op scherp te staan en vragen voortschrijdende inzichten, het afwegen van verschillende ‘duurzame scenario’s’ en fluctuerende bouwkosten om een flexibele ontwerpaanpak. Daarnaast is het eerder regel dan uitzondering dat deelnemers tussentijds uit- of juist instappen. Sterker nog: initiatiefgroepen staan vaak open voor uitbreiding in een latere fase van het ontwikkelproces. Tot slot zorgt politiek en/of ambtelijk gebrek aan ervaring of bereidwilligheid aangaande collectief ontwikkelen geregeld voor trage of doodlopende processen. Het vlot kunnen vertalen van los-vaste dromen naar een kwalitatief en realistisch praatstuk (dat tevens aansluit bij lokale duurzaamheidsdoelen) kan daarin van doorslaggevende betekenis zijn.

Giacomo Garziano | founder-Architect GG-loop

Oproep!

Zijn jullie een CPO-groep geïnteresseerd in Canvas? Of een ontwikkelaar die de kracht van mede-opdrachtgeverschap ziet? Laat van je horen! Hieronder kun je een mailtje sturen aan Daniël Venneman.

Fotografie: Chiela

bottom of page