top of page
Ontwerpproducten
Ontwikkelmodellen

EO Wijers

"De Eo Wijersstichting – vernoemd naar bouwkundig ingenieur Leonard Wijers – is al ruim drie decennia een onafhankelijke pleitbezorger voor de inzet van het regionaal ontwerp bij de aanpak van bovenlokale vraagstukken. De stichting heeft een roemruchte geschiedenis achter de rug waarin belangwekkende transitieopgaven over het voetlicht zijn gebracht."


Website EO Wijers

Als finalisten van de ontwerpwedstrijd EO Wijers 2020 - naar een verrukkelijk en vitaal platteland hebben we ons in de Noord-Brabantse regio Kempen gericht op de transformatie van de erven van vrijkomende agrarische bedrijven (VAB's). De verloedering van VAB's zorgt daar, maar ook elders in Nederland, voor problemen. Terwijl deze eilanden in het groen prachtige kansen bieden.


Dit onderzoek past bij onze visie op gebiedsontwikkeling waarin we samen met andere architecten en ontwikkelaars op de Nederlandse woningbouwopgave als katalysator inzetten voor een brede transitie. Eén die landschap, milieu en sociale verbondenheid ten goede komt. Om dat te bereiken dokteren we intelligente ontwikkelstrategieën uit.

De huidige woningontwikkeling op erven is met name die van de happy few; wonen in het groen, dat kan, mits je er flink voor betaalt. Wij zeggen: ontwikkel inclusieve, hedendaagse woonprogramma's, waar een blijvende relatie met het landschappelijk en agrarisch systeem tot stand wordt gebracht.

In onze uitwerking hebben we tevens voortgebouwd op GRASP een innovatief simulatiemodel dat de ecologische voetafdruk van de klein- of grootschalige ontwikkeling van woningen en leefgebied inzichtelijk maakt.

bottom of page