top of page
Ontwerpproducten
Ontwikkelmodellen

Woongaard Groeneweerd

De motivatie, het doel van Woonpioniers, was en is in de kern simpel: we bekrachtigen pioniers in het waarmaken van gezonde, persoonlijke en betaalbare woningen. Compact maar hoogwaardig bouwen en het slim delen van voorzieningen zijn daarin vaak belangrijke ingrediënten geweest. Niet lang nadat we begonnen kreeg de Tiny House-beweging voet aan wal in Nederland en dat gaf ons dan ook een vliegende start: in de media wemelde het plots van de kleine huisjes en door het hele land klopten geïnspireerde burgers aan bij overheden en ontwerpers zoals wij. Sindsdien is er een hoop gebeurt. Deze Woongaard, die we in opdracht van woningbouwcorporatie Rentree realiseerden is daar een geweldig voorbeeld van. Want hoewel velen het idee van kleine, kwalitatieve huisjes en een ontspannen gemeenschapsgevoel omarmen, heeft lang niet iedereen toegang tot een geschikte locatie en de middelen om aan de slag te gaan. 


Dit project combineert uitgangspunten van zowel 'Tiny-' als 'Co-housing' binnen een sociale opzet en is in nauwe participatie met de toekomstige bewoners vormgegeven. Groeneweerd is een, wat wij noemen, 'Woongaard' van acht compacte sociale huurwoningen rondom een gemeenschappelijke gaard in de natuurinclusieve wijk 'De Tuinen van Zandweerd' te Deventer. In het klein is hier iets bijzonders gebeurd; woningbouwcorporatie Rentree heeft samen met een diverse bewonersgroep een biobased en natuurinclusief woonproject gerealiseerd, terwijl betaalbaarheid een leidend uitgangspunt was. Het project bewijst: sociaal wonen, ecologisch bouwen, participatie en groenontwikkeling gaan samen en vormen een ijzersterke mix!


Wat Woonpioniers, Rentree en de bewoners van Groeneweerd betreft, is dit een concept dat zich perfect leent voor opschaling. Buurtjes van 15 á 20 huishoudens, waarbij duurzame ambities worden ingezet als ontwerpkansen voor een betere leefomgeving. Door bij elk project afzonderlijk te bepalen wat de gewenste mate van collectiviteit is kan dit voor een brede doelgroep werken. Een moestuin, speeltuin, kas, fietsenschuur of klushok bijvoorbeeld. Maar denk ook aan het centraal opwekken en opslaan van energie, het delen van een (elektrische) auto tot aan een gemeenschappelijke keuken, sportfaciliteit of zelfs kinderopvang aan toe. 


Als ontwikkelmodel biedt Groeneweerd antwoord op de groeiende vraag naar woonoplossingen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Veel jongeren kiezen er vandaag de dag bewust voor om compacter te wonen en richten zich expliciet op een duurzame levensstijl. Voor veel ouderen geldt dat ze best kleiner willen wonen maar liefst grondgebonden en met fijne buren. Terwijl er in Nederland door woningbouwcorporaties als gevolg van stijgende bouw- en ontwikkelkosten en de beperkte beschikbare bouwgrond met name appartementenblokken worden geprojecteerd, vormt wat we hier tonen een alternatieve route om toch aan die vraag te kunnen voldoen.


Met name aan de randen van de stad, op plekken die zich minder goed lenen voor reguliere ontwikkeling, en zeker voor opgaven waar klimaatadaptatie of een integrale omgang met waterberging spelen, vormt de hier gepresenteerde aanpak een uitgelezen kans. Samen met woningbouwcorporaties werkt Woonpioniers dan ook graag verder aan de doorontwikkeling en opschaling van integrale duurzame 'Woongaard' zoals Groeneweerd. Lees hieronder meer over ons ontwikkelmodel 'Woongaard' en het ontwerpproduct 'Tiny Twins' dat we voor deze opgave hebben benut.

Woongaard & Tiny Twins

Naast maatwerk hanteert Woonpioniers verschillende heldere ontwikkelmodellen en flexibele ontwerpproducten. In het geval van Groeneweerd hebben we als ontwikkelmodel een 'Woongaard' gehanteerd, in combinatie met ons ontwerpproduct 'Tiny Twins'. Klik hieronder op de links voor meer informatie over beide.