top of page
Ontwerpproducten
Ontwikkelmodellen

Panorama Lokaal

"Veel Nederlanders voelen zich thuis in de voor iedereen bekende woonwijken op de rand van stad en buitengebied, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Het is de plek waar ze wonen en leven. Hun hart ligt er. En het klopt er. Maar kloppen deze wijken van toen nog wel met de wensen, verlangens en eisen van nu? Zijn ze klaar voor de toekomst?"


Website Panorama Lokaal

Panorama Lokaal was een ontwerpprijsvraag uit 2020 om verouderde wijken aan de rand van de stad klaar te maken voor de toekomst. 21 teams maakten plannen voor zeven locaties. In coalitie met Werkend Landschap en De Bewuste Stad werd Woonpioniers geslecteerd als één van drie finalisten voor de wijk Bargeres in Emmen. 


Opgave


De wijk Bargeres staat voor een aantal grote opgaven: de woningvoorraad sluit niet meer aan op de huidige behoefte, de wijkstructuur, het “ruimtelijke systeem” en de mobiliteit zijn toe aan herziening en de sociale cohesie is over de jaren sterk afgenomen. Ook maakt de openbare ruimte een verouderde indruk en vraagt het groen en het watersysteem om revitalisatie. Om al deze topics integraal aan te pakken is een hoop nodig, terwijl de beschikbare financiële middelen ook nog eens zeer beperkt zijn. 


Kern van onze aanpak


Bargeres beschikt over verborgen kapitaal: grote gezinswoningen en veel groen, beide onderbenut. Ook sociaal ligt er kapitaal op de plank: tijd, vaardigheden en kennis van de bewoners. Hoe verzilveren we die? Samen met huidige en toekomstige bewoners gaan we in drie stappen een bibliotheek ontwikkelen van nieuwe, inspirerende woonvormen die beter aansluiten op de behoeften van nu. Stap één is het toevoegen van collectieve wijklandgoederen langs de randen van het centrale park in de wijk. Hiermee scheppen we ruimte in de brinken zodat we daar in een tweede stap de "brinkshuffle" kunnen uitvoeren. Dat op zijn beurt creër het momentum, de fysieke ruimte én de financiële middelen voor stap drie: transformatie van de openbare ruimte, het versterken van de biodiversiteit en buffercapaciteit voor heftige plensbuien.

bottom of page