Firma Kunst

Firma Kunst is een woon-initiatief van zes 65-plussers. In een kort maar krachtig proces heeft Woonpioniers de dromen en ambities van de groep in een ontwerpschets concreet gemaakt. Een belangrijke stap die niet alleen intern, maar ook naar gemeente en potentiële aanhakers toe, een duidelijk kader biedt.

Firma Kunst in eigen woorden:

Gemeenschappelijk wonen, al dan niet met zorg, is van grote waarde voor de samenleving en verbindt mensen. Saamhorigheid is even vanzelfsprekend als ruimte voor privacy. Samen wonen met zelfbeheer houdt mensen redzaam; ze blijven langer gezond en er is meer welbevinden. Dit geeft veiligheid, gaat eenzaamheid tegen en bevordert samen-redzaamheid. Jongeren en ouderen, mensen die gezond zijn en mensen met beperkingen zijn van betekenis voor elkaar en in de buurt. De samenleving heeft groot belang bij gemeenschappelijk wonen, ook vanwege de vergrijzing van de bevolking.

Firma Kunst, is een initiatief van 6 Doetinchemmers. Zij geeft hiermee bewust en vernieuwend vorm aan hun wens om langer zelfstandig te kunnen wonen, eigen kracht optimaal te benutten en duurzaam leven en bouwen. Niet alleen energetisch, maar ook door het delen van spullen, ruimten en infrastructuur.

Zowel privé, binnen de groep als naar de wijdere omgeving heerst er een open, vriendschappelijk klimaat dat niet gericht is op competitie. Wij laten elkaar vrij en respecteren ieders eigenheid. Wij genieten van goede, lieve, actieve buren. Wij ondernemen gezamenlijke activiteiten waarbij ook de wijdere omgeving kan worden betrokken. We houden elkaar geestelijk en lichamelijk fit.

Ons project heeft een zekere openheid naar het publieke domein, maar dat gaat niet ten koste van onze behoefte aan (groeps)privacy. Ons project zit zo goed in elkaar (“wij gaan voor een 8”), dat we de interesse van de buitenwereld wekken. Wij vinden het geen bezwaar (en ook wel in onze missie passen) dat we daar open voor staan en dus bereid zijn om onze ervaringen desgewenst met anderen te delen.

Qua leef- en denkstijl hebben de projectdeelnemers veel gemeenschappelijk. We kunnen goederen delen en samen een tuin onderhouden. We willen samen oud worden, ook als het geestelijk of lichamelijk moeizamer gaat. Het erf direct rond de woningen, bijgebouwen en (mandelige) tuin is groepsprivé.