top of page

Fotografie: Nina van den Broek

EO Wijers 2020

Bruto opp

Netto opp

Architect

Aannemer

Bouwfysicus

Interieur

Installaties

95 m2

Daniël Venneman

Ron Stet

door opdrachtgevers

127 m2

Studio Eco

Project Architect

Wouter Bak

Woodteq

Als finalisten van de ontwerpwedstrijd EO Wijers 2020 - naar een verrukkelijk en vitaal platteland hebben we ons in de Noord-Brabantse regio Kempen gericht op de transformatie van de erven van vrijkomende agrarische bedrijven (VAB's). De verloedering van VAB's zorgt daar, maar ook elders in Nederland, voor problemen. Terwijl deze eilanden in het groen prachtige kansen bieden.

 

Dit onderzoek past bij onze visie op gebiedsontwikkeling waarin we samen met andere architecten en ontwikkelaars op de Nederlandse woningbouwopgave als katalysator inzetten voor een brede transitie. Eén die landschap, milieu en sociale verbondenheid ten goede komt. Om dat te bereiken dokteren we intelligente ontwikkelstrategieën uit.

De huidige woningontwikkeling op erven is met name die van de happy few; wonen in het groen, dat kan, mits je er flink voor betaalt. Wij zeggen: ontwikkel inclusieve, hedendaagse woonprogramma's, waar een blijvende relatie met het landschappelijk en agrarisch systeem tot stand wordt gebracht. 

In onze uitwerking hebben we tevens voortgebouwd op GRASP een innovatief simulatiemodel dat de ecologische voetafdruk van de klein- of grootschalige ontwikkeling van woningen en leefgebied inzichtelijk maakt.

"De Eo Wijersstichting – vernoemd naar bouwkundig ingenieur Leonard Wijers – is al ruim drie decennia een onafhankelijke pleitbezorger voor de inzet van het regionaal ontwerp bij de aanpak van bovenlokale vraagstukken. De stichting heeft een roemruchte geschiedenis achter de rug waarin belangwekkende transitieopgaven over het voetlicht zijn gebracht."

Website EO Wijers

Projectteam

Gebieds-

ontwikkeling

Woonpioniers

H+N+S

GG-loop

Giacomo Garziano

Tim Kort

Josje Hoefsloot

Cristina di Paola

Daniël Venneman

Arthur van der Lee

Revolution

Development

Jeroen Pijnenburg

bottom of page