top of page

DESIGN & BUILD

Bouwpioniers is de naam van onze bouwtak, met een eigen loods en gespecialiseerd bouwteam. Door ‘design & build’ te combineren kunnen nog betere, betaalbare biobased woonconcepten ontwikkelen. Bovendien is bouwpioniers een 'steward owned' onderneming die ook wat bedrijfsmodel betreft de huidige bouwcultuur een poepie laat ruiken.

Let's build!

Van tiny house communities tot villa’s in de klei: samen met onze klanten hebben we de afgelopen jaren prachtig pure en uiterst duurzame woonprojecten gerealiseerd. Zo is Woonpioniers langzaam maar zeker uitgegroeid tot een ontwerpbureau met een herkenbare stijl en veel kennis van ecologisch bouwen en (collectief) particulier opdrachtgeverschap. De tijd is daarmee rijp geweest voor een volgende stap; Bouwpioniers! Een gespecialiseerde ‘steward owned’ bouwtak met eigen faciliteiten en een toegewijd team dat veel onze woningen bouwt. Door ‘design & build’ te combineren kunnen we onze innovatieve ontwerpdoelen nog beter waarmaken.

Giacomo Garziano | founder-Architect GG-loop

Giacomo Garziano | founder-Architect GG-loop

Steward Ownership

Niet alleen voor de schermen willen we de bestaande bouwcultuur veranderen maar ook daarachter. Als tegenreactie op winstmaximalisatie en het verwaarlozen van sociale en ecologische zaken vloeien de opbrengsten van de bouw van onze projecten door Bouwpioniers dan ook niet naar individuele zakken maar naar een stichting genaamd Bouwgoed. Deze stichting is de officiële én enige eigenaar van Bouwpioniers en heeft als doel het versnellen van de sociale en ecologische verduurzaming van de bouw. Deze beproefde constructie neemt persoonlijke financiële prikkels weg en zorgt dat winsten worden geherinvesteerd in de missie van het bedrijf (en haar klanten!).

Steward Ownership bevordert bovendien de samenwerking en solidariteit tussen werknemers, omdat niemand een groter belang heeft dan de ander. Want niet alleen de investeerders bouwen het bedrijf op, ook de werknemers en klanten hebben een groot aandeel in het succes van het bedrijf. Dit zorgt voor een gezonde en gelijkwaardige verhouding binnen het bedrijf, waar iedereen dezelfde kansen krijgt. Zo werken we op alle niveau’s aan de duurzame wereld waarin we toekomst zien.

Home

bottom of page