top of page

Fotografie: Nina van den Broek

Young Innovators

Bruto opp

Netto opp

Architect

Aannemer

Bouwfysicus

Interieur

Installaties

95 m2

Daniël Venneman

Ron Stet

door opdrachtgevers

127 m2

Studio Eco

Project Architect

Wouter Bak

Woodteq

Is het mogelijk in grotere gebouwen puur door de kracht van de zon en de wind comfortabel te klimatiseren. En hoe kan zo de footprint van het gebouw en haar gebruikers worden geminimaliseerd?

In “Via low-tech naar Parijs” laten we zien hoe renovatielocaties als kiemplekken van de energietransitie kunnen worden ingezet. Juist door uit te gaan van een benadering die passieve oplossingen centraal stelt, op basis van oeroude, eenvoudige principes, lokale resources en uiterst gebruikerspecifieke ingrepen.

Projectteam

Woonpioniers

Werkend Landschap

De Bewuste Stad

Linda Hogeweg

Peter Hermens

Daniël Venneman

Arthur van der Lee

Gebieds-

ontwikkeling

Fotografie: Nina van den Broek

bottom of page