GRASP
Icon collectivity def front.png
Icon biobased def front.png
Icon energy def front.png
Icon landscape def front.png
- the text on this page currently has no translation available
Een systeemverandering in gebiedsontwikkeling
CONTEXT

De zin, de lol, de noodzaak van je eigen nest maken. Een thuisplek in verbinding met je omgeving; de natuur en de mensen om je heen. Zonder jezelf, elkaar en de aarde uit te putten. Een heel gezond verlangen. Maar hoe? Het westen lijkt soms de weg een beetje kwijt. Woonpioniers brengt samen met particulieren, overheden en planmakers wonen weer tot leven.  

GRASP IN HET KORT

Onderdeel van ons werk is GRASP: een innovatieve ‘footprint calculator’ voor de klein- of grootschalige ontwikkeling van woonprogramma’s en leefgebied, die we samen met GG-Loop en HNS landschapsarchitecten hebben ontwikkeld. Doel van dit instrument is een duurzame systeemverandering in gebiedsontwikkeling op gang te brengen.

1. GRASP maakt, op basis van wetenschappelijk feiten, de complexe voetafdruk van bouwen én wonen op een interactieve en visuele manier inzichtelijk, voor alle bij het ontwikkelproces betrokken partijen. 

2. Vanaf de vroege planvorming tot diep in het ontwikkel- en ontwerpproces creëert GRASP bewustwording en inzicht in hoe die impact op een samenhangende manier te verkleinen. Woonprogramma, bouwmethodiek, materiaalgebruik, maar ook leefstijl en de landschappelijke of stedelijke context worden daarbij integraal meegenomen. 

3. De resterende impact wordt vertaald naar locatiepecifieke, samenhangende transformatiemaatregelen die het lokale ruimtelijke en sociale systeem versterken

VAN COMPENSATIE NAAR TRANSFORMATIE

In het collectief verkleinen en vereffenen van de schadelijke gevolgen van ons handelen (nu en later, dichtbij en ver weg) schuilt in wezen een zingevend en verbindend principe. Het samen creëren van collectieve en circulaire woonvormen, een vitale, groene omgeving, en nieuwe lokale voedsel- en energiesystemen brengt ons thuis op aarde. GRASP haalt duurzaamheid uit het sectorale, abstracte en van-bovenaf-opgelegde, en zet de doodnormale behoefte om zorg te dragen voor onszelf, elkaar en onze leefomgeving centraal. Compensatie ver-van-ons-bed wordt lokale transformatie.

WETGEVING + ZINGEVING

Binnen onze huidige wetgeving wordt nadrukkelijk aangestuurd op een schone, circulaire samenleving en ontwikkeling van gebouwen. Zo moet volgens het bouwbesluit aan steeds striktere normen worden voldaan wat de impact van materiaalgebruik (Milieuprestatie Gebouwen, MPG) en energieprestatie (Energieprestatiegarantie, EPG) betreft. Alhoewel dit soort technische toetsingsinstrumenten op zich een belangrijk nut hebben inspireren ze onvoeldoende. Onze ervaring is zelfs dat de focus op het halen van bepaalde normen paradoxaal genoeg juist blind kan maken voor het leggen van de grotere verbanden die er echt toe doen. Met GRASP willen we daar verandering in brengen, door planmakers en toekomstige bewoners op een creatieve, goed onderbouwde manier te helpen bij het creëren van regeneratieve leefgebieden. 

WIE EN WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Met GRASP willen we overheden en ontwikkelaars bereiken om samen met hen betekenisvolle, grensverleggende woonsystemen te ontwikkelen. We bieden graag inspiratie tijdens de vroegste plan- en visievorming (bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie of workshop) en beschikken over een ontwerpteam dat concrete opgaven kan uitwerken. In een latere fase willen we een open source versie van GRASP online plaatsen, om ook het grotere publiek en particuliere initiatiefnemers te inspireren.

GRASP EN LANDLINK

We hebben GRASP deels kunnen ontwikkelen dankzij 'Landlink', onze inzending voor EO Wijers 2020, waarvoor wij geslecteerd werden als één van de finalisten. GRASP is onderdeel van de aanpak die wij in Landlink hebben uitgewerkt, en die zich specifiek richt op VAB-locaties (vrijkomende agrarische bedrijven). 

MEER INFO?
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook