top of page

GRASP

Samen met andere partijen roept Woonpioniers op de Nederlandse woningbouwopgave als katalysator in te zetten voor een brede transitie. Eén die landschap, milieu en sociale verbondenheid ten goede komt. Om dat te bereiken ontwikkelen we strategieën en instrumenten, waaronder GRASP: een innovatief simulatiemodel dat de ecologische voetafdruk van klein- of grootschalige ontwikkeling van woningen en leefgebied inzichtelijk maakt.


Een innovatieve 'footprint calculator'


1. GRASP maakt, op basis van wetenschappelijk data, de complexe ecologische voetafdruk van bouwen én wonen op een interactieve en visuele manier inzichtelijk, voor alle bij het ontwikkelproces betrokken partijen.

2. Vanaf de vroege planvorming tot diep in het ontwikkel- en ontwerpproces creëert GRASP bewustwording en inzicht in hoe die impact op een samenhangende manier te verkleinen. Woonprogramma, bouwmethodiek, materiaalgebruik, maar ook leefstijl en de landschappelijke of stedelijke context worden daarbij integraal meegenomen.

3. De resterende impact wordt vertaald naar locatiepecifieke, samenhangende transformatiemaatregelen die het lokale ruimtelijke en sociale systeem versterken.


Wetgeving + zingeving


Binnen onze huidige wetgeving wordt reeds aangestuurd op een schone, circulaire samenleving en ontwikkeling van gebouwen. Zo moet volgens het bouwbesluit aan steeds striktere normen worden voldaan wat de impact van materiaalgebruik (Milieuprestatie Gebouwen, MPG) en energieprestatie (Energieprestatiegarantie, EPG) betreft. Alhoewel dit soort technische toetsingsinstrumenten op zich een belangrijk nut hebben inspireren ze onvoldoende. Onze ervaring is dat de focus op het halen van bepaalde normen gek genoeg zelfs blind kan maken voor het leggen van de grotere verbanden die er toe doen. Met GRASP willen we daar verandering in brengen, door overheden, planmakers en toekomstige bewoners op een creatieve, tastbare manier mee te nemen in een betekenisvolle, zich zelf terug verdienende zoektocht naar balans en herstel van milieu, landschap en sociale verbinding.


Wat en wie willen we bereiken?


Met GRASP willen we overheden en ontwikkelaars bereiken om samen met hen betekenisvolle, grensverleggende woonsystemen te ontwikkelen. We inspireren tijdens de vroegste plan- en visievorming (bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie of workshop) en beschikken over een ontwerpteam dat concrete opgaven kan uitwerken. In een latere fase willen we een open source versie van GRASP online plaatsen, om ook het grotere publiek en particuliere initiatiefnemers te inspireren.

bottom of page