De Vuurplaats

De Vuurplaats, in Oosterwold, is een initiatief van zeven huishoudens met de gedeelde wens te wonen in vrijheid én verbinding. Symbolisch ligt centraal op het woonerf een vuurplaats, waar omheen de groep elkaar op ongedwongen wijze kan ontmoeten.

Hoe deel je kavels in en welke voorzieningen wil je wel of juist niet met elkaar delen? Wat is de balans tussen individuele expressie en een samenhangend beeld? In verschillende stappen heeft Woonpioniers deze groep begeleid in het beantwoorden van dit soort vragen.

Na goedkeuring van het ruimtelijke plan door de gemeente hebben drie van de huishoudens ons tevens de opdracht gegeven hun woning te ontwerpen. De eerste heipalen zitten inmiddels in de grond (eind 2020)!