Proeftuin 1700px max.jpg

CO-housing

 
Let's work together!

Sleutel in het aanpakken van de ecologische en sociaal-maatschappelijke opgaven van nu ligt in het smeden van hedendaagse, collectieve woonvormen. “The best of both”, daar gaat het om: je eigen stek, maar gezamenlijk investeren in duurzame maatregelen die zichzelf terugverdienen. Minder schutting en meer ruimte voor spontane ontmoeting en biodiversiteit. Wij helpen collectieven, groot en klein, gezonde keuzes te maken in het complexe krachtenveld van woningontwikkeling.

overview projecten
 
Een community-project starten?
Daniel 2.jpg

<< email Daniël